Op het internet is veel informatie te vinden over ziekte en gezondheid. Een goede ingang voor betrouwbare informatie over veel voorkomende ziekten en aandoeningen is Thuisarts.nl. Deze website is opgezet door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), ook namens uw huisarts.

Meer uitgebreide informatie over vooral chronische ziekten is te vinden bij de verschillende patiëntenverenigingen. Zij organiseren ook lotgenotencontact en uitwisseling van ervaringen. Een overzicht van erkende patiëntenverenigingen in Nederland vindt u op de website van hun koepelorganisatie Ieder(in).
De website van de Patiëntenfederatie Nederland biedt ook veel informatie, onder andere over patiëntenrechten, soorten zorg en hulpmiddelen.

Zelfhulpprogramma's

Op internet zijn ook steeds meer zelfhulp programma's te vinden. Die helpen u vaak goed op weg bij het verbeteren van uw gezondheid of het aanpakken van problemen. Soms gaat het om zelfhulp met begeleiding. In dat geval krijgt u van uw begeleider (bijvoorbeeld een praktijkondersteuner van uw huisartsenpraktijk of uw psycholoog) een code om op internet in te loggen bij het betreffende ondersteuningsprogramma.

Wilt u tips voor een betrouwbaar online zelfhulpprogramma? Vraag het uw huisarts of praktijkondersteuner.

twee handen op toetsenbord