Palliatieve zorg is er voor iedereen die ziek is en niet meer beter kan worden. Ook als het einde van uw leven nog niet in zicht is, kunt u palliatieve zorg krijgen. Welke zorg u precies krijgt hangt af van uw ziekte. En of u nog een tijdje te leven heeft of juist niet. 

Deze informatie is voor iedereen die te maken krijgt met palliatieve zorg. Dus ook voor partners, familie en vrienden.

Wie geven palliatieve zorg? 

Vaak krijgt u te maken met verschillende hulpverleners. Samen proberen ze ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk last heeft van uw klachten. Maar ze kunnen u ook helpen met alle andere dingen die op u af komen als u te horen krijgt dat u niet meer beter wordt. 

Grote vragen en gevoelens

U kunt bijvoorbeeld boosheid voelen, of heel verdrietig zijn. Hoe gaat u daarmee om? Of u vraagt zich af wat de zin van het leven is. Daar kunnen hulpverleners u ook mee helpen. En zij zijn er niet alleen voor u, maar ook voor uw partner, uw familie en uw vrienden. Want niet alleen úw leven verandert door uw ziekte. 

Laatste levensfase

Wat als u niet lang meer te leven heeft? Dan spreken uw zorgverleners af dat één van hen uw vaste contact wordt. Bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige of de zorgcoördinator van uw verzorgingstehuis. Zij weten wat er allemaal mogelijk is als het met u slechter gaat. 

Thuis blijven of niet?

Als u niet meer thuis kunt of wilt blijven wonen, dan zijn er verschillende mogelijkheden. In alle gevallen zorgen de huisarts en de centrale hulpverlener dat het zo gemakkelijk mogelijk geregeld wordt, voor u en de mensen om u heen. 

Huisarts

Het is ook belangrijk contact te houden met uw huisarts. Daar kunt u bij terecht als uw klachten erger worden. Ook als de klachten niet heel erg veranderen, maar u zich toch zorgen maakt, kunt u uw huisarts bellen.

Vergoeding

De zorg die u krijgt van uw huisarts wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Deze zorg valt niet onder het eigen risico. Of de andere onderdelen van de palliatieve zorg vergoed worden, kan per zorgverzekering anders zijn. Vraag het na bij uw zorgverzekeraar. Soms vergoedt de gemeente ook onderdelen. Komt u er niet uit? Dan kan uw huisarts of centrale hulpverlener u daarbij helpen. 

Meer lezen?

In de folder 'Ketenzorg in de laatste levensfase - Uw zorg, onze zorg' leggen we uit wat er op u afkomt, wat wij voor u kunnen doen en hoe we daar afspraken over kunnen maken.

U kunt ook een zorgverlener vragen om bij u langs te komen. Hierover leest u alles in  'Huisbezoeken in de palliatieve fase'.

De folders kunt u rechts op deze pagina downloaden.

bomen en blauwe lucht